Връщане и гаранция

За оплаквания или оплаквания, моля, пишете ни на zigmund.romania@gmail.com.ro или ни се обадете на +359 895 865 686

Гаранция

„ЯСЕН ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД , със седалище гр. София, ж.к. Лагера, бл. 60, предоставя гаранция съгласно законовите норми (Закон № 449 от 2003 г. – за продажба на продукти и свързаните с тях гаранции, с последващи изменения и допълнения) и вътрешните норми на дружеството.

Гаранцията е: ремонт или подмяна.

Гаранцията се предоставя, както следва:
– Септични ями, пречиствателни станции, маслени сепаратори, сепаратори за мазнини, резервоари за течности: 30 години корозия в почвата;
– Електрически помпи: 1 година.

Всички ремонти се извършват в „ЯСЕН ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД , гр. София, ж.к. Лагера, бл. 60. За гаранцията трябва да бъдат представени следните оригинални документи: данъчна фактура, гаранционно удостоверение.

Не се предоставя гаранция за:
– Дефекти, причинени от неправилна употреба, неспазване на инструкциите за инсталиране, експлоатация и поддръжка в техническото ръководство на продукта;
– Загуба или повреда на вашата данъчна фактура и гаранционен сертификат;
– Дефекти, причинени от екстремни метеорологични явления (атмосферна нестабилност, наводнения, проливни дъждове, градушка, високи подпочвени води, твърда форма на валежи/сняг), които не са свързани с естеството на продукта производство и/или запушена дренажна система.

Откриването на дефектите, тяхното естество и причини, ще се извършва от представител на доставчика, в помещенията на клиента, където е инсталиран продуктът, в рамките на максимум 7 календарни дни от датата, на която клиентът е уведомил доставчика за дефекта на продукта.